Trải qua bao đau khổ, bao tổn thương, Lý Phương Châu nay đã có bến đỗ hạnh phúc mới. Và Hiền Sến, sẽ là người đàn ông đủ bản lĩnh, đủ bao dung để bù đắp lại những tháng ngày đen tối trong quá khứ, cùng cô hướng tới một cuộc sống hạnh phúc dung dị nhưng đong đầy.